Overheid

Welkom

Meer nieuws

 

Wij willen graag langdurige relaties met overheden aangaan. Als notarieel juridisch adviseur kunnen wij een wezenlijke bijdrage leveren in complexe dossiers. Te denken valt aan het proces van gronduitgifte voor nieuwbouw, erfpacht- en opstalconstructies, splitsing in appartementsrechten en bodemverontreiniging. De notariële akte is vaak het sluitstuk van een dossier. Wij zien onze rol ruimer en worden graag in een eerder stadium betrokken in een dossier. Daarbij vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. Wij nodigen u hierbij graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Wilt u kennismaken met de notarissen dan kunt u contact opnemen met Marlies Dijkstra of Jan Meijer. Wilt u rechtstreeks contact hebben met:

U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0492-536868.